blog

Neviditelné ženy: Jak data a výzkumy utvářejí svět pro muže

Proč studie nezohledňují pohlaví a považují muže za standard a ženy za odchylku? A jaký má tato předpojatost vliv na životy žen? To vám na dostupných datech názorně předvede Caroline Criado Perez.

Mnozí mohou podotknout, že feministických knih bylo napsáno již mnoho a zda jejich vydávání není v dnešní době už pouze nošení dříví do lesa. Ženy mohou volit, mohou se rozhodovat o tom, zda chtějí mít dítě a dokonce mohou skloubit kariéru a dítě dohromady. Je tedy feminismus ještě potřebný? Ano. Britská feministická aktivistka, spisovatelka a novinářka Caroline Criado Perez ve své knize Neviditelné ženy: Jak data a výzkumy utvářejí svět pro muže předkládá fakta, která vás možná (ne)překvapí, a která dokládají předpojatost vůči ženám v mnoha oblastech našich životů.

Ještě před vydáním knihy se Perez například zasadila o to, aby se v Británii objevila na desetilibrové bankovce Jane Austin. Tato kampaň vedla k tomu, že na Twitteru čelila nenávistným útokům. I díky jejímu tlaku se tak Twitter odhodlal zjednodušit jejich nahlašování.

Perez si na pomoc vzala stovky případových studií z celého světa, na kterých ukazuje, jak je dnešní svět mnohdy přizpůsoben pouze jedné polovině lidstva. To vše vysvětluje na konkrétních příkladech a také na konkrétních datech prezentuje důsledky. Upozorňuje na to, že ženy za tuto předpojatost platí svým časem, penězi a někdy i životem.

„Neviditelné ženy vyprávějí příběh o tom, co se stane, když zapomeneme zohlednit polovinu populace. Nastavuje zrcadlo tomu, jak nepoměr v genderových údajích škodí ženám, když život plyne víceméně bez obtíží. Ukazuje také, co se děje se ženami žijícími ve světě založeném na údajích o mužích, když se něco pokazí. Když onemocní. Když jejich dům smete povodeň. Když musejí opustit domov kvůli válce.“

Kniha je členěna do několika přehledných kapitol věnujících se každodennímu životu, pracovištím, designu, zdravotnictví, ekonomice či období katastrof. Ačkoliv je kniha plná dat a není tu strana, která by neodkazovala na nějakou případovou studii či článek, její čtení není komplikované. Perez vše vysvětluje jasně a stručně, snaží se nemotat v kruhu a neopakovat již vyřčené skutečnosti. Množství informací a dat, která nevycházejí pro ženy moc pozitivně, ve vás mohou vyvolat frustraci. A to hodně. Autorčin styl psaní je mnohdy naštvaný až sugestivní a jednoduše vás tak vtáhne do jakési naštvanosti.

Čtěte také  Soumrak: Nefiltrovaná lidskost z pera Levandule Brownové

Neviditelné ženy se nenesou jen v negativním duchu, Perez přidává svůj ironický až břitký komentář a vyzývá ke změně. Ke změně úhlu pohledu, kdy ženy nebudou jen odchylky od standardní lidské bytosti, neviditelné. Ale budou přizvány do procesu rozhodování, bude slyšet jejich názory a mezery v datech se začnou vyplňovat.

Kniha je doplněna rejstříkem pojmů a výmluvným seznamem článků a studií, ze kterých Perez čerpala.

Pokud vás feminismus zajímá a chcete se dozvědět více, doporučuji knihu Feminismy: Globální dějiny britské historičky Lucy Delap. Ta vás v knize seznámí s historií a jednotlivými proudy feminismu, které se nutně nemusí shodovat s tím, jak si je Západ představuje dnes. Kniha Feministkou snadno a rychle: Příručka argumentů pro debaty s rodinou a přáteli socioložek Lucie Jarkovské a Kateřiny Liškové alias Duo docentky vám zas nabídne argumenty pro debaty a  pomůže vám zůstat nad věcí. Kniha Proč jsme tak naštvané? právničky Šárky Homfray, která měla na starost předmluvu českého vydání Neviditelných žen, se zaměřuje na genderové rozdíly ve škole, v práci, ve vědě, v politice i ve zdravotnictví. Komplexnější pohled pak přináší kniha V pasti pohlaví novinářky Silvie Lauder, která se věnuje i péči, sexu, násilí a postavení žen v České republice.

Tereza Kreuselová

Tereza přispívá na martinusácký blog, aby své okolí tolik nezahlcovala vyprávěním o knihách, které si zaručeně musí přečíst. Miluje pozdní odpoledne s šálkem kávy a rozečtenou knihou. Nejčastěji má v ruce současnou beletrii, ale nebojí se ani klasiky nebo non-fiction. A jaké jsou její oblíbené? Neopouštěj mě, Svět podle Garpa, Anna Karenina nebo Malý život. A samozřejmě Mumini!

Příspěvky autora