blog

Nové časy v církvi?

13.06. 2013

Nedávno se světem roznesla ohromující zpráva – papež Benedikt XVI. abdikoval. Věřící i nevěřící byli touto informací zaskočeni. A to právem, vždyť tato situace nenastala v dějinách církve již řadu století. Najednou se uprázdnil stolec sv. Petra a jeho loď – církev – zůstala bez kormidelníka.

Ze všech koutů země se sjeli kardinálové, aby se chopili nelehkého úkolu – vybrat ze svého středu toho, kdo se postaví do čela římsko-katolické církve.

Média se plnila jmény možných kandidátů na římského biskupa, málokdo však očekával, že se novým papežem stane argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio. Po jeho zvolení se kromě jásotu z obsazení prázdného stolce objevily i projevy překvapení. Otázku, kdo to ten Jorge Mario Bergoglio vlastně je, si nekladli jen prostí věřící, ale i členové katolického duchovenstva. Ptáte-li se také, máte možnost získat odpověď díky knize italského novináře a znalce vatikánského dění Andrea Tornielliho.

Jeho dílo s názvem František, papež chudých nejdříve dokumentuje situaci okamžiku Františkova zvolení. Pomocí detailních popisů líčí Tornielli atmosféru na Svatopetrském náměstí po zhlédnutí bílého kouře z komína Sixtinské kaple – starodávného znamení úspěšné volby kardinálů.  Jeho pohled se však nesoustředí pouze na davy napjatých čekatelů dole pod bazilikou, ale i na samotného nově zvoleného papeže. Dozvídáme se o jeho emocích, o jeho rozhodnutí pro jméno František, o slovech, která pronesl z balkonu baziliky sv. Petra a o činnostech, jež vykonal po svém prvním vystoupení v roli Kristova náměstka.

Autor se nezastavuje jen u večera 13. března, kdy byl František zvolen, nýbrž i u běhu událostí, které tomuto aktu bezprostředně předcházely. Dotýká se procesu Benediktova rozhodování o odstoupení z Petrova stolce, popisuje událost Benediktovy abdikace, cituje jeho proslov ke kardinálům a sleduje i jeho odchod do ústraní. Barvité líčení několika zlomových dní v dějinách církve je vystřídáno životním příběhem Jorga Bergoglia.

Autor se soustředí především na ty okamžiky, které ovlivnily nynější jednání a postavení Františka – např. nutnost práce v již mladém věku, závažné onemocnění, setkávání se s utrpením, chudobou, diktaturou… Nakonec nám autor předkládá postoje Františka k několika palčivým problémům církve dnešní doby a ukazuje na možný směr, kudy se chce nový papež ubírat.

Dílo Andrea Tornielliho je velmi čtivé, a to nejen díky aktuálnosti líčených událostí, ale i díky literárnímu stylu, který pro své dílo použil. Na základě svých bohatých novinářských zkušeností nejenže se dokáže oprostit od popisování nadbytečných detailů, ale umí i propojit vyprávění s přímou řečí protagonistů.

Čtěte také  U jezera: Kvalitní sonda do nefunkční rodiny

Dílo je plné Františkových vlastních slov, na základě kterých si čtenář může vytvořit obraz o jeho zastávaných postojích a hodnotách, tedy nejen o biografických údajích tohoto nového papeže. Bohužel však není vždy zřejmé, odkud Andrea Tornielli tyto Františkovy citace čerpal, proto to může snižovat jejich věrohodnost a znemožňuje případným zájemcům dohledání celého Františkova projevu.

Pokud jsou mezi čtenáři i takoví, kteří kromě obsahu čtené knihy obdivují i její vzhled, pak by mohli stejně jako já ocenit pěkný obal díla Andrea Tornielliho. Kladně hodnotím vhodně zvolenou kombinaci barev – žluté a bílé, jež jsou vlastní městu Vatikán, a jejich doplnění o Františkovu podobiznu. Škoda jen, že je to jediná fotografie v celém díle. Věřím, že by vložením obrazové přílohy autor docílil ještě lepšího vykreslení popisovaných událostí. Za jisté minus považuji také ne příliš šťastný název knihy.

Přívlastek papež chudých, který Tornielli použil pro Františka, není vhodný. Vyvolává to ve mně dojem, že tento papež je určen jen těm chudým, kdežto ostatní se jeho ochrany těšit nemohou. Podtitul díla – život, myšlenky a slova papeže, který změní církev, mi připadá užitý předčasně. Jorge Mario Bergoglio zastává svou funkci Kristova náměstka jen pouhé dva měsíce, není tedy možné takhle s jistotou tvrdit, co plněním svého úkolu František udělá či neudělá.

Co říci na závěr? Kniha Andrea Tornielliho – František, papež chudých je zdařilé dílo, jež nám pomůže nahlédnout do událostí a samotné osobnosti nově zvoleného papeže. Pokud však je mezi potencionálními zájemci o její četbu ten, kdo by chtěl hlouběji proniknout do Františkových názorů na různé otázky či dozvědět se podrobně jeho životopis, pak mu doporučuji sáhnout spíše po jiném knižním zpracování než po tom Tornielliho.

Čtěte také  Dámský klub půlnočního plavání: Nechte všechny své starosti odplout v moři

Frantisek – Papez chudych (Andrea Tornielli)

František – Papež chudých

Jorge Mario Bergoglio – Život, myšlenky a slova papeže, který změní církev

Andrea Tornielli  ·  Vydavatelství: Ikar CZ, 2013

František (nar. 1936) je známý svou skromností, jako kardinál žil v malém bytě, sám si vařil a jezdil městskou dopravou. Aby dostál svému přesvědčení, že každý duchovní musí stejně jako první křesťané chodit mezi ty nejpotřebnější, světil svátky v chudých čtvrtích nebo v nemocnicích. Podle svědectví druhých je srdečný a laskavý člověk, jehož slova o prostším životu církve vyplývají z hlubokého přesvědčení. Začátek jeho pontifikátu dává tušit novou cestu.

KNIHU MŮŽETE ZAKOUPIT ZDE.