blog

literární věda

Umberto Eco: Italský literát i otec sémiotiky

Většina světa ho znala především jako spisovatele, autora knihy Jméno růže. O trošku menší část společnosti pak jako autora Pražského hřbitova či Foucaultova kyvadla. Umberto Eco byl však také jedním z nejvýznamnějších badatelů, přední osobnost moderní sémiotiky a člověk, bez kterého by tvář moderní literatury vypadal pravděpodobně zcela jinak.

S Odysseem za bájnou Atlantidou a věčným ledem

Život s literaturou jako každodenní radost

18.11. 2013