blog

Století moudrosti nese své jméno oprávněně

18.01. 2013

Století moudrosti je biografická kniha o Alici Herzové Sommerové, uznávané koncertní klavíristce a nejstarší žijící osobě na světě, která přežila holocaust. Ke stáru se usadila v Londýně poblíž svého jediného syna, avšak většinu svého života prožila v Praze a v Izraeli. V uplynulém roce oslavila své již 109. narozeniny.Už jako dítě se pohybovala v pražském intelektuálním prostředí − její rodinu si oblíbil a často navštěvoval i Franz Kafka, na kterého Alice v jedné z kapitol knihy vzpomíná jako na „strýčka Franze“. Alice se už jako mladá dívka zamilovala do hudby a matka ji v tomto ohledu velmi podporovala. Brzy se ukázalo, že Alice má skutečně velký talent a také šanci na zářnou kariéru.

Vedle svých hudebních úspěchů měla slibně nakročeno i ve svém osobním životě. Šťastně se vdala a nadšeně vychovávala svého syna. Prožívala nejkrásnější chvilky svého života a zdálo se, že tak to bude věčně.

Jenže přišel rok 1939, který její rodině nastolil úplně jiné podmínky. Matka, manžel, syn i ona samotná byli v průběhu války kvůli svému židovskému původu deportováni do Terezína. Matku ani manžela už nikdy více nespatřila. Byl to opět její talent, který jí pomohl v terezínském ghettu přežít a zůstat v relativním bezpečí. Jeden z nacistických důstojníků byl Alicinou hrou na klavír natolik okouzlen, že zařídil, aby se nikdy neobjevila na seznamu osob, které mají být deportovány do dalších táborů.

Po skončení války zůstala až do roku 1948 v Československu, ale kvůli nepříznivému politickému vývoji ji nakonec rodina přesvědčila, ať se i s malým synem přestěhuje do Izraele. A tak začala další kapitola jejího života, která ovšem zdaleka nebyla tou poslední.

Kniha Století moudrosti však není jen pouhým vyprávěním o životě jedné staré ženy, která ve svém životě potkala spoustu zajímavých lidí a prožila neobyčejný život. Hlavní přínos knihy vidím v tom, jak se autorce Caroline Stoessingerové podařilo ukázat, jak vlastě Alice Herzová Sommerová vnímá svět kolem sebe, jaký k němu má přístup a v čem spočívá filozofie jejího života a možná i tajemství dlouhověkosti.

Vyprávění je prosycené spoustou úvah o dobru a zlu, o spravedlnosti a také o nebezpečí, jaké v sobě skrývá nenávist. Tyto a další myšlenky dokazují, že kniha Století moudrosti svoje jméno nese skutečně oprávněně. Alice například nevěří, že by byli lidé dobří a lidé zlí. Věří, že každý v sobě má svou dobrou i špatnou stránku a že jen my jsme odpovědni za to, kterou si vybereme. Za svého nejoblíbenějšího filozofa považuje nizozemského Spinozu, největším umělcem a nejdůležitější múzou pro ni byl vždy Johann Sebastian Bach.

Čtěte také  Kde zrovna jsem: Všední život jako něco mimořádného

 A na závěr zajímavý citát, který rozhodně stojí za zamyšlení:

Jsme zodpovědní za své činy a svá slova. Každý z nás si musí dát velký pozor na předsudky a nenávist ve své mysli a na slova, která vypouští z úst. To platí pro všechny. Hitler by se nikdy nemohl dostat k moci, kdyby společnost nebyla plna nenávisti.

Krátkou předmluvu ke knize napsal v roce 2011 Václav Havel.

 

Lekce ze života Alice Herzové Sommerové

Caroline Stoessinger  ·  Vydavatelství: Jota, 2012

Lekce ze života Alece Herzové Sommerové, uznávané koncertní klavíristky, nejstarší žijící osoby na světě, která přežila holocaust. Stoosmiletá klavíristka Alice Herzová Sommerová na vlastní oči viděla celé minulé století a první dekádu století tohoto. Přežila koncentrační tábor v Terezíně, byla při procesu s Adolfem Eichmannem v Jeruzalémě a během té doby přicházela do styku s některými z nejúžasnějších historických osobností našeho věku. Jako dítě trávila v Praze víkendy a svátky ve společnosti Franze Kafky (kterého znala jako „strýčka Franze“) a k přátelům její matky patřili Gustav Mahler, Sigmund Freud a Rainer Maria Rilke. Když se Alice po válce přestěhovala do Izraele, jejích bytových koncertů se účastnila Golda Meirová a také Artur Rubinstein, Leonard Bernstein a Isaac Stern. Dnes žije Alice v Londýně, kde stále několik hodin denně cvičí na klavír. Přestože byla vězněna v Terezíně a nacisté jí zavraždili matku, manžela a přátele, přestože jí mnohem později předčasně zemřel syn, Alice nad tím vším vždy zvítězila svou schopností žít život bez zahořklosti. Věří, že klíčem k tomu, aby přežila, byla hudba a také schopnost odhalit v každém člověku jeho lidskost, i v nepřátelích. Století moudrosti je pozoruhodný a inspirující příběh o celoživotním krédu jedné ženy – tváří v tvář nejhoršímu zlu, jaké kdy člověk poznal – nacházet v životě dobro. Je to svědectví o pevných přátelských svazcích, o moci hudby a o tom, jak je důležité vést život v materiální prostotě, intelektuální zvídavosti a nekonečném optimismu.

Čtěte také  Chybějící světlo: Dokáže přátelství překonat neodpustitelnou zradu?

 

KNIHU MŮŽETE ZAKOUPIT ZDE.

 

 

Autorka je knižní blogerka. Článek byl původně publikován na jejím blogu.